Naslov Autor(i) Jezik
Dokumenti djelatnika Engleski
korisno Admin
Hrvatski
OPĆI AKTI ŠKOLE Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Pravo na pristup informacijama Kristina Tokodi
Hrvatski
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2016.GODINE.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2017.GODINE-ZAVRŠNI.docx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
BILJEŠKE UZ FIN.IZVJEŠČE 2015..doc Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
FINANCIJSKI PLAN 2017-2019godine. (2).xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
FINANCIJSKO POSLOVANJE 2015. GODINE-ZBIRNO.doc Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
GIMNAZIJA SISAK - kurikulum 2015_16.docx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
GODIŠNJI_PLAN_I_PROGRAM_RADA_-_2016_-_GIMNAZIJA SISAK.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Kurikul_2017_2018 - novo.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
KURIKULUM_2016.2017_GIMNAZIJA SISAK - najnovije.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Nadopuna kurikuluma - šk.god. 2016.2017..pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Nastavni planovi za gimnaziju Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
ODLUKA ŠKOLSKOG ODBORA -nadopuna Plana i programa rada Gimnazije Sisak - šk.god. 2016.2017..pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE SISAK šk. god. 2017 2018.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PLAN NABAVE 2016.god.-ispravak nakon rebalansa.doc Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PLAN NABAVE - 2017.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Plan nabave roba, usluga i radova za 2017. godinu - Gimnazija Sisak -izmjene i dopune.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Plan nabave roba, usluga i radova za 2018. godinu - Gimnazija Sisak.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Pravilnik_nabave-1.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Pravilnik_o_izmjeni_Pravilnika_o_kriterijima_za_izricanje_pedagoskih_mjera (1).pdf Kristina Tokodi
Hrvatski
Pravilnik_o_izvodenju_izleta_ekskurzija.pdf Kristina Tokodi
Hrvatski
Pravilnik_o_kriterijima_za_izricanje_pedagoskih_mjera_NN_br_94_2015.pdf Kristina Tokodi
Hrvatski
Pravilnik_o_ocjenjivanju.pdf Kristina Tokodi
Hrvatski
Pravilnik o provedbi postupaka bagatelne nabave.doc Kristina Tokodi
Hrvatski
Pravilnik o provedbi postupaka nabave.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Prijedlog financijskog plana za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu - GIMNAZIJA SISAK.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PROCEDURA NAPLATE.pdf Kristina Tokodi
Hrvatski
Procedura stvaranja ugovornih obveza u Gimnaziji Sisak.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Proracun_2017.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PR-RAS 1.-12.MJ.2015.-ZBIRNI.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PR-RAS 1.-12.MJ.2016.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Raspored_pisanih_zadaca 17.18.-drugo polugodiste 2018.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Raspored_pisanih_zadaca 17.18. - prvo polugodište.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Ugovori_evidencija.doc Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Zakon o sprječavanju sukoba interesa.docx Kristina Tokodi
Hrvatski
Zakon_o_zastiti_osobnih_podataka-NN_106-2012.pdf Kristina Tokodi
Hrvatski