Naslov Autor(i) Jezik
Dokumenti djelatnika Engleski
korisno Admin
Hrvatski
OPĆI AKTI ŠKOLE Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Pravo na pristup informacijama Kristina Tokodi
Hrvatski
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2016.GODINE.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
BILJEŠKE UZ FIN.IZVJEŠČE 2015..doc Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
FINANCIJSKI PLAN 2017-2019godine. (2).xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
FINANCIJSKO POSLOVANJE 2015. GODINE-ZBIRNO.doc Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
GIMNAZIJA SISAK - kurikulum 2015_16.docx Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2015.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Godisnje_izvjesce o provedbi ZPPI za 2016. god.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
GODIŠNJI_PLAN_I_PROGRAM_RADA_-_2016_-_GIMNAZIJA SISAK.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Kalendar pisanih ispita 2016_2017.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
KURIKULUM_2016.2017_GIMNAZIJA SISAK - najnovije.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Nadopuna kurikuluma - šk.god. 2016.2017..pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Nastavni planovi za gimnaziju Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
ODLUKA ŠKOLSKOG ODBORA -nadopuna Plana i programa rada Gimnazije Sisak - šk.god. 2016.2017..pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PLAN NABAVE 2016.god.-ispravak nakon rebalansa.doc Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PLAN NABAVE - 2017.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Pravilnik_nabave-1.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Pravilnik_o_izmjeni_Pravilnika_o_kriterijima_za_izricanje_pedagoskih_mjera (1).pdf Kristina Tokodi
Hrvatski
Pravilnik_o_izvodenju_izleta_ekskurzija.pdf Kristina Tokodi
Hrvatski
Pravilnik_o_kriterijima_za_izricanje_pedagoskih_mjera_NN_br_94_2015.pdf Kristina Tokodi
Hrvatski
Pravilnik_o_ocjenjivanju.pdf Kristina Tokodi
Hrvatski
Pravilnik o provedbi postupaka bagatelne nabave.doc Kristina Tokodi
Hrvatski
Pravilnik o provedbi postupaka nabave.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PROCEDURA NAPLATE.pdf Kristina Tokodi
Hrvatski
PR-RAS 1.-12.MJ.2015.-ZBIRNI.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
PR-RAS 1.-12.MJ.2016.xls Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE.pdf Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Ugovori_evidencija.doc Sanja Vuković Brodarić
Hrvatski
Vremenik pisanih provjera za drugo polugodište.xls Kristina Tokodi
Hrvatski
Zakon o sprječavanju sukoba interesa.docx Kristina Tokodi
Hrvatski
Zakon_o_zastiti_osobnih_podataka-NN_106-2012.pdf Kristina Tokodi
Hrvatski